Beskrivning

Användningsområde filtdrev

 • För tätning av timmerdrev samt värme- och ljudisolering
 • Filtdrev används främst för maskinhyvlad timmer
 • Den täta texturen lämpar sig bäst för jämna installeringsytor

Specialegenskaper

 • Tillverkat genom nålning av linfiber.
 • Bra draghållfasthet.
 • Ingen jordämneshalt och därför ingen färgning av timret.
 • Tjocklekarna 6 och 8 mm; längd 21 m/rulle.
 • Bredder 20 mm – 300 mm med 10 mm mellanrum.
 • Innan borrning genom bandet, använd först vasst föremål för att slå hål tråg.

Användningsområde luftlagt drev

 • För tätning av timmerdrev samt värme- och ljudisolering
 • Universal produkt: luftlagd drev används för handhyvlad och maskinhyvlad timmer

Specialegenskaper

 • Tillverkat i luftlagd teknologi.
 • Ingen jordämneshalt och därför ingen färgning av timmret.
 • Jämnar ut timrets ojämnigheter, volymen pressas ned vid behov.
 • Tjocklek 15 mm, längd 15 m/rulle, bredder 30 mm – 300 mm med 10 mm mellanrum.
 • Tjocklekarna 30 och 50 mm, längd 10 m/rulle, bredder 50 mm – 300 mm med 10 mm mellanrum.

Miljöfördelar

 • Bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
 • Produkten och produktionen:
  • Förorenar inte luften eller vattnet
  • Avger inga formaldehyder, isocyanater eller (H)CFC-gaser
 • Bra energibalans
 • Linfibret är en förnybar naturresurs, vars odling saktar ner drivhuseffekten, miljöbelastningen är låg

Monteringsfördelar

Skydd för hud, ögon eller andning behövs inte vid installeringsarbeten eller vid annan hantering. Inget behov av obligatorisk ventilation vid installering. Använda remsa bredd för att passa storleken på timmer dreven kan klippas med sax eller skäras med vass kniv eller linsåg. Hål för tappar och skruvar skärs som korssnitt med vass knivspets.

Fysiska fördelar

Mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga. Linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus som orsakas av uttemperaturens omväxlingar; behaglig komfort den goda ”andningsförmågan” av fukten (sorptio-förmågan) finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara på isoleringens kringliggande konstruktioner.

Specifikationer

Linisoleringens råvaror: linfiber och textil bindefibrer
Värmekonduktivitet: λ10 = 0.038 W/mK,
enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
Ljudisoleringsförmåga: Delta Lw = 20dB / Delta Llin = 10dB,
stegljudisolering (L.) vid 500Hz är 20 dB, enligt ISO 140/VIII – 1978
Specifik värmekapacitet: c = 1600 J/kgK
Vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 – 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
Beräknad livslängd: minimum 75 år

Mer information

EAN
Storlek
Tillverkare

Isolina

Isolina produktblad
Isolina

Lindrev 8x100x21000 mm

För tätning av timmerdrev samt värme- och ljudisolering.

239,00 kr/st

I lager

Artikelnr: 220012 Kategorier: ,