Plockhugget virkescertifikat

Certifikat för hyggesfri träråvara.

0,50 kr/dm3

Tillgänglig för beställning, skickas inom 3 vardagar

Artikelnr: 120018
Leveransinfo email

Fraktklass: Kuvert
Skickas i kuvert med brevporto.

Beskrivning

Med köp av certifikat för hyggesfri träråvara gynnar du långsiktig stabilitet för de skogliga ekosystemen som de är kopplade till, samtidigt som biologisk mångfald bevaras och koldioxid lagras.

Skogsbruk utan kalhyggen

Plockhugget är ett företag som verkar för att öka andelen skogsmark som brukas naturnära. Deras satsning med Certifikat för hyggesfri träråvara stöttar skogsägare som redan tillämpar, eller vill övergå till denna skogsbruksform. Det finns många fördelar med kalhyggesfritt, naturnära skogsbruk däribland ökad biologisk mångfald, förbättrad förmåga att binda kol och bättre virkeskvalitet. Mer information om vad kalhyggesfritt skogsbruk innebär finner du på plockhuggets egen webb.

Certifikaten är unika

Certifikaten är kopplade till en specifik skog som brukas inom ramen för Plockhuggets standard för hyggesfritt skogsbruk. I dessa skogar växer framtidens kvalitetsvirke samtidigt som koldioxid lagras och skogens myller får mycket bättre förutsättningar att leva och frodas. Läs gärna mer om Plockhugget och deras certifikatprogram på deras egen webb.

Levereras via e-post

Du får vid köp ett certifikat utfärdat och distribuerat via e-post till dig där det framgår precis vilken skog och vilket skogsbruk just ditt köp har bidragit till. I certifikatet ingår koordinater till skogen så att du själv kan se hur det ser ut. Det brukar vara fint!