Linoljefärg

Visar 1–12 av 21 resultat

Linoljefärg har tillverkats och använts historiskt sedan 1500-talet. Förr i tiden tillreddes färgen för hand av lokala målarmästare som anpassade färgen efter förutsättningarna och kraven på platsen, och recepten kunde därför variera starkt. Efter 1930-talet minskade användningen av linoljefärg radikalt till förmån för andra färgtyper, men intresset för en traditionell, hållbar linoljefärg började öka under 1980-talet och har sedan dess stegrats kontinuerligt. För många är linoljefärg det självklara valet för fönster, fasader och inomhusmålning, både i privata hem och offentliga miljöer som kyrkor, byggnadsminnen, slott och herresäten. Linoljefärg är lättbearbetad, underhållsvänlig och åldras vackert, vilket ger fördelar både vid restaurering av äldre byggnader såväl som vid nyproduktion.

Innehållet kan variera mellan olika fabrikat, men gemensamt för all linoljefärg är att bindemedlet är linolja (rå eller kokt) som blandas med jord- eller oxidpigment för färgsättning. Övriga ingredienser kan vara linstandolja, fyllnadsmedel, zinkoxid, fungicider samt sickativ.

Det finns olika typer av linoljefärg beroende på användningsområde. Exempelvis finns väderbeständig utomhusfärg, rostskyddsfärg, blank eller halvblank färg för snickerier inomhus, samt matt inomhusfärg för vägg och tak.

Linoljefärg kan målas på många olika underlag. Trä är kanske vanligast, och det går att måla både på omålade eller tidigare målade ytor oavsett tidigare färgval så länge underlaget är fast (slamfärg behöver borstas bort). Färgen kan dessutom målas på så skiftande underlag som papp, tapet, metall, puts, sten och betong.

Linoljefärg appliceras i tunna skikt på rent och fast underlag med pensel som har spänstig och tät naturborst. Det är även möjligt att påföra färgen med roller eller färgspruta, men rekommendationen är då att efterstryka med bred moddlare/fördrivare. Eftersom man eftersträvar inträngning i underlaget är det fördelaktigt att “jobba in färgen”, och avsluta med utstrykning i träriktningen.

Tack vare linoljefärgens inneboende egenskaper är underhållet enkelt och underliggande material riskerar aldrig att skadas. Färgen tillåter underlaget att andas utan att fukt stängs inne, och färgen vittrar naturligt utifrån så att man enkelt kan tvätta/skrapa och förnya färgskiktet vid behov. En hög torrhalt i färgen innebär att huvuddelen finns kvar och skyddar ytan, istället för att dunsta bort. Detta bör beaktas vid jämförelse av olika färgtyper avseende kostnad och dryghet. Vi är glada att kunna erbjuda lösningsmedelsfri linoljefärg, vilket gynnar arbetsmiljön och skapar inomhusmiljöer utan långvariga skadliga emissioner.

Observera att all linoljefärg kan fås bruten i önskad kulör hos oss, oavsett om det är NCS, Riksantikvarieämbetets (RAÄs) kulörer eller andra färgkartor.