Lergolv

Ett utmärkt sätt att nyttja lerans fina ljuddämpande och termiska egenskaper är att i kombination med golvvärme utföra ett lergolv. En bärkraftig grundläggning är viktig och skumglasgrus och perlite fyller denna funktion fint.

RECEPT FÖR LERGOLV

 • 1 del lermjöl.
 • 3 delar mursand 0–4 mm
 • 2 delar fibrer så som hackad halm 2–4 cm, hampaskävor, spån eller annat.
 • 2 del färsk ko/hästgödsel.
 • 1 del vatten. Detta beror på vilken konsistens som önskas och vilken typ av fibrer som används.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

 1. Mät ut höjden för golvet med laser eller murarsnöre.
 2. Börja sedan lägga ut första lagret lera ca 6-7 cm tjockt och bädda in eventuell golvvärmeslag. Golvvärmen bör vara monterad på en armeringsmatta längst ned i konstruktionen.
 3. Låt detta skikt torka med god luftväxling i rummet i några veckor. (Om golvet spricker något spelar detta ingen roll då kommande lager fyller upp dessa.)
 4. Fukta grovlagret och påbörja det första av två finputslager ca 10 mm tjockt. Låt detta torka.
 5. Fukta första finputslagret och börja lägga ut det sista finputslagret ca 5 mm. När detta skikt ”satt sig” något är det möjligt att släta ut ytan med en mjukare japanslev för att bryta eventuella kanter och ojämnheter.
 6. Mätta det färdiga lergolvet i flera steg med rå kallpressad linolja av hög kvalitet. Efter oljebehandlingen är det även möjligt att måla golvet med äggoljetempera.