fbpx

Vi använder cookies. Läs mer på cookie policy.

Behandla golv med lut & såpa

Få till den rätta tonen och öka virkets hårdhet.

Traditionell golvbehandling

Lut är en naturlig och effektiv golvbehandling som förhindrar den naturliga gulning som sker hos exempelvis furu. Dessutom gör lutbehandlingen virket på ytan hårdare och därför mer slitstarkt.

Även om obehandlat trä är otroligt vackert kan det ibland vara önskvärt att behandla på olika sätt för att förbättra slitstyrkan och/eller få den ton man är ute efter. Lutning ska alltid utföras direkt efter slipning. Att luta en yta är en förbehandling och behöver därför kompletteras med en slutbehandling, till exempel med såpa.

Lutning lämpar sig på träslag som till exempel furu, gran och lärk. En golvbehandling med lut är permanent och behöver inte upprepas. Dock är det lämpligt att skura golvet med såpa efter behov upp till ett par gånger om året. Vill man förstärka den gråa eller vita ton man får med hjälp av lut kan man välja pigmenterad såpa till exempel träsåpa vit.

Såhär använder du produktserien Tilja

Genom att kombinera lut och såpa får man både ett hårt och slitstarkt golv och ett golv du kan förnya tonen i genom att använda pigmenterad såpa.

Förberedelser

Slipa ytan innan behandling, samt avsluta med slippapper av minst finhet 100 korn för ett lent resultat. Dammsug/torrtorka ytan fri från allt slipdamm.

Målning/lutning

Häll innehållet i ett syrafast kärl (ej aluminium). Använd skyddsutrustning.

Applicera luten jämnt i träets fiberriktning med hjälp av en lutpensel eller roller. Arbeta i planklängder, från vägg till vägg och avsluta inte appliceringen innan hela ytan är behandlad. Låt torka minst 24 timmar. Fuktkvoten i materialet bör inte överstiga 10% före slutbehandling.

Rengör redskapen i vatten.

Materialet är nu redo för slutbehandling med träsåpa.

Såpa

Använd ofärgad eller vit såpa efter vilket resultat du önskar. Skaka flaskan ordentligt och blanda såpan med vatten enligt anvisning på förpackningen.

Lägg ut såpalösningen på golvet med mopp/trasa och låt torka ca 1 timme eller tills ytan känns torr. Upprepa 2-3 ggr till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. Torka bort ev. överskott med luddfri trasa efter sista appliceringen.

Torrpolera

Torrpolera golvet efter ca 24 timmar. Vid behandling av större ytor rekommenderas polermaskin med röd rondell. För mindre ytor rekommenderas hållare med rött skurblock. När golvet sedan är helt torrt är det klart att tas i bruk.

Skötselråd

En lutbehandlad yta som slutbehandlats med träsåpa rekommenderas att såpabehandlas med tätt intervall första året, exempelvis 1-2 gånger per månad. Detta för att mätta träytan och därmed uppnå ett högre skydd för underlaget.

Observera! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ej. Använd skyddsutrustning.