fbpx

Vi använder cookies. Läs mer på cookie policy.

Lerputs på skivmaterial

Lär dig mer om skivmaterial som putsbärare i vår guide.

Ett modernt och tidseffektivt sätt att bygga med lerputs är att använda flera tunnare putslager på ett skivmaterial eller råspont.

Vanligtvis monteras putsbäraren på en isolerad regelstomme på ytter-, innerväggar eller innertak. Lerputsen har enligt oss sin givna plats i alla typer av hem eller i offentliga miljöer. Det är ett material för dig som vill bygga hållbart, miljösmart och med låga CO²-utsläpp.

Här ger vi exempel på en rad olika putsbärare, lerbruk och lerputser från våra leverantörer Claytec, UKU och Målarkalk. De olika produkterna och systemen ger dig olika egenskaper och möjligheter kring din framtida inomhusmiljö.

Guider för putsbärare till lerputs:

Fibergips
HFA Träfiberskiva
HFD isolerande träfiberskiva
OSB, plywood eller råspont
Lerskiva

Fibergips

Fibergipsen från Fermacell består av papper, gips och vatten utan något tillsatt lim. Den är i princip helt utsläppsfri och avger inga skadliga ämnen.

Skivan är skruvfast och behöver inte ha råspont, OSB eller plywood bakom sig. Vid lerputsning på fibergips används först ett grund- och armeringsbruk med fraktion 0-1 mm i 3 mm tjocklek, glasfibernät över hela vägg eller takytan och sedan när det torkat ett sista lager finputs på 3 mm.

Lerputs på fibergips.
Fibergips, Claytec grund och -armeringsbruk med glasfibernät samt UKU pigmenterad finputs.

Lerputsen kan appliceras för hand eller med putsspruta. Ett fiffigt verktyg för att säkerställa 3 mm per putspåslag är en tandspackel.

HFA Träfiberskiva

Lätt träfiberbaserad skiva med not och spont för invändig vägg eller takbeklädnad.

Skivan är avsedd för montering på träreglar och ett regelavstånd på cc 45 cm i ett skivlager. Vi rekommenderar dock en stödskiva av till exempel osb, råspont eller plywood bakom då det ger möjlighet för montering på fler cc-avstånd samt bättre förutsättningar för infästningar i väggen senare. För tak fungerar skivan fin-fint att montera utan stödskiva.

Träfiberskiva HFA med linnät i grund- och armeringsbruk.

När skivan är monterad putsas den med ett lager 3 mm Claytec grund & armeringsbruk som armeringsnät av lin eller glasfiber arbetas in i. När hela ytan är torr putsas väggen med ett tunt lager ca 3 mm av Claytec finputs 06.

HFD isolerande träfiberskiva

Detta är en kompakt träfiberskiva för invändig tilläggsisolering av trästommar eller murade ytterväggar.

Isolerande skiva HFD monterad med isolerbricka och tillhörande skruv.

Claytec HFD är en invändig diffusionsöppen isoleringsskiva med not och spont. Skivorna är 40 mm eller 60 mm tjocka och bryter effektivt alla köldbryggor som kan tänkas finnas i massiva konstruktioner av trä eller murade väggar.

När skivan är monterad putsas den med ett lager 3 mm Claytec grund & armeringsbruk som armeringsnät av lin eller glasfiber arbetas in i. När hela ytan är torr putsas väggen med ett tunt lager ca 3 mm av Claytec finputs 06.

OSB, plywood eller råspont

Olika sorters träunderlag fungerar ofta fint som putsbärare för lera då leran och virket samarbetar med att buffra fukt och värme. Denna lösning ger ett tjockare lerlager än exempelvis puts på fibergips vilket kan vara önskvärt i vissa sammanhang.

Grovbruk på vassmatta monterad med krampa på råspont.

När man putsar lera på träunderlag krävs det oftast en putsbärare för att bruket ska sitta fast i underlaget och samtidigt armera lerskiktet. Vassmatta är en idealisk putsbärare för lerbruk och kan monteras i underlaget med hjälp av galvaniserad spik, krampa eller stift på en längd av minst 30 mm.

Vassmattan putsas med ett lager Lerbruk 0-3 armerad eller Claytec lerbruk 0-2 mm armerad så att vassmattan täcks helt. Efter grovputsen kan man välja valfritt finbruk som putsas i 3 mm tjocklek.

Bild på Richard på brädgård.
Richard

Vassmatta är en idealisk putsbärare för lerbruk och monteras med hjälp av spik, krampa eller stift.

Lerskiva

Denna skiva är tillverkad i Tyskland där marknaden för moderna invändiga lerputsningar är stor.

Skivan har hög densitet 1450 kg/m3 vilket ger fina ljuddämpande egenskaper och har brandklass A1 (högsta). Det här är vårt förstaval när det kommer till putsbärare för lerputsning av väggar.Skivan bidrar med mycket lera i konstruktionen och är enkel att putsa. Lemix lerskiva säljer vi till lerputsningar av större entreprenadprojekt, nyproduktion av villor eller alla typer av renoveringar.

Lerskiva putsas med grund- och armeringsbruk.

Snabbguide:

  • Skivan monteras enligt monteringsanvisningar på en OSB, Plywood eller råspont.
  • Hela ytan putsas med ett 3 mm putslager av Claytec lerputs fin 06.
  • Glasfibernät arbetas in över hela ytan i den våta putsen för att armera skivskarvarna.
  • När det första putslagret har torkat kan du välja att finputsa det sista 3 mm tjocka putslagret med Målarkalk – Lerbruk L1:2 0-1 mm, UKU Lerputs 0-1 mm genomfärgad lerputs eller ett lager Claytec lerputs fin 06 till.