fbpx

Vi använder cookies. Läs mer på cookie policy.

Grundmålad ytterpanel

På Sunda Byggvaror premierar vi kvalitet i alla led och absolut när det kommer till ytterpanel. Vi erbjuder förutom ytterpaneler från Sveriges bästa råvarudistrikt i norr även även våra paneler grundmålade med en högkvalitativ oljegrund enligt hydrofobmetoden.

Grundmålning med hydrofobolja

En hydrofobolja är en djuppenetrerande vegetabilisk olja som tränger in i panelens yta och bildar en hydrofob som utestänger vatten. En millimeter hydrofobinträning i en obehandlad ytterpanel motsvarar 1000 my. Kan vatten och fukt inte ta sig in i panelen kan den inte heller ruttna.

Vår grundmålning med hydrofobolja innehåller inga av naturen nedbrytningsbara gifter, vätmedel, lösningsmedel, tungmetaller eller mikroplaster (som många vattenburna färgsystem innehåller) utan består istället av en unik sammansättning av kinesisk träolja av tungnöt och linolja.

Hydrofoberingen kan övermålas med linoljefärg, alkydfärg eller akrylat/latexfärg (moderna vattenburna plastfärger från de stora tillverkarna.) Vi är dock förespråkare av linoljefärg och har utvändiga färgsystem för fasadmålning både från Wibo färg och Engwall o. Claesson.

Spar värdefull tid med grundmålad ytterpanel

Att köpa en industriellt grundmålad ytterpanel sparar tid på arbetsplatsen, är bekvämt och säkerställer att panelen har rätt fuktkvot och att rätt mängd färg påförts.

Vi erbjuder mot förfrågan även industriellt mellanstrykta paneler.

Några viktiga punkter om hydrofobmetoden vi använder för grundmålad ytterpanel:

  • Hydrofobolja skyddar effektivt mot fukt och röta
  • Grundmålningen ger paneler lång livslängd i vårt nordiska klimat och speciellt för kustnära byggnader eller på öar
  • Hydrofobmetoden är stabiliserande för panelbrädorna och minimerar sprickbildning över tid
  • Den skyddar skruv och spik från rost
  • Är ett bra och klokt miljöval
  • Har bra motståndskraft mot mikro-organismer utan att innehålla gifter