fbpx

Vi använder cookies. Läs mer på cookie policy.

Andande klimatskal

Diffusionsöppen innebär att materialen i
väggen andas och låter fuktånga passera.

Öppet eller tätt i vägg och tak?

När du ska bygga yttervägg har du egentligen endast två val när det gäller ångenomsläpplighet. Du kan bygga en tät väggkonstruktion (diffusionstät) eller en öppen konstruktion som tillåter viss fuktvandring. Den praktiska skillnaden ligger i vilka material de olika skikten innehåller. Principiellt är de uppbyggda på samma sätt.

En diffusionsöppen vägg innehåller vanligen: vindskydd på utsidan med relativt hög genomsläpplighet av vattenånga (lågt sd-värde), isoleringsmaterial som kan hantera fukt och ångbroms på insidan som har runt 5 gånger mindre genomsläpplighet av vattenånga (högre sd-värde). En diffusionstät vägg har istället en ångspärr på insidan.

Diffusionsöppet är ingen nyhet

Det var på 1970-talet man började använda plast som diffusionsspärr i byggnader. Detta var i samband med att man ville få ner energiförbrukningen genom att hindra den fuktiga men varma luften vandra ut genom vägg och tak, utan i stället använda mekanisk ventilation för att ventilera ut fukt. Även en diffusionsöppen ångbroms är lufttät och kan trycktestas men släpper igenom vatten i gasform. Därför behöver den tätas i skarvar och håltagning med hjälp av en särskilt tejp.

Även en diffusionsöppen ångbroms är lufttät och kan trycktestas
men släpper igenom vatten i gasform.

Alla material i väggen behöver kunna hantera fukt

I en öppen konstruktion behöver alla material och även färgskikt släppa igenom vattenånga. Dessutom får inte materialen skadas av att suga upp och släppa ifrån sig fukt.

Vi säljer material för många olika lösningar för innevägg och yttervägg som lämpar sig för diffusionsöppna kontruktioner. Du kan välja fibergips och få en slät insida du sedan målar med till exempel äggoljetempera eller emulsionsfärg. Du kan också sätta träpanel eller använda lerskivor eller lerputs som hjälper till att hålla ett friskt inomhusklimat genom att fuktbuffra. När luftfuktigheten inne är hög suger materialet fukt och när den är lägre släpper den tillbaka det. Lera har naturligt en otroligt låg fuktkvot vilket gör att den suger fukt från materialen runt sig och på så sätt minskar risken för mögel som endast bildas vid en hög relativ fuktighet under längre tid.

Hitta rätt diffusion

Det är viktigt att ångbromsen som sitter på insidan är tätare och tillåter mindre diffusion än vindskyddet som sitter på utsidan för att konstruktionen ska torka upp på rätt sätt. En tumregel är att den varma sidans ångbroms ska vara fem gånger tätare än på den kalla sidan. För att säkerställa detta bör du kolla på materialens ånggenomgångsmotstånd som mäts i m/s (Z) eller m (sd).

Liten ordlista

 • Daggpunkt
  Temperatur då luftfuktigheten når 100% och kondens bildas.
 • Fuktdiffusion
  Utjämning den relativa fuktigheten i luften.
 • U-värde
  Mått på värmetransport genom konstruktionen (W/(m²K)).
 • Sd-värde
  Värde för ångmotstånd i meter.

 

air Materialets Sd-värde

Komplett diffusionsöppen väggkonstruktion

En diffusionsöppen konstruktion harmoniserar med de material vi säljer. Vi ser många fördelar med att bygga diffusionsöppet. Bättre inomhusklimat, minskad risk för fuktskador på grund av byggfukt eller senare tillförd fukt och materialen som används kommer i stor utsträckning från förnyelsebara och miljömässigt rimliga källor.

Vi har satt ihop material till en komplett, diffusionsöppen, väggmodul. Du kan såklart välja andra öppna ytskikt ute och inne efter tycke ock smak eller öka isoleringstjocklek för att få ett lägre u-värde. Men detta är en bra utgångpunkt.

 1. Utvändig dubbelfasspont grundmålad med hydrofobmetoden. Vi lagerför en uppsjö av utvändiga träpaneler.
 2. 28×70 spikregel
 3. Hunton Vindtät™ är vindtät, robust och formstabil och kan exponeras 6 månader innan utvändig beklädnad. Är tillverkad av träfiber vilket ger fina hygroskopiska egenskaper.
 4. Konstruktionsregel C24 i lämplig dimension och Hunton Nativo träfiberisolering tillverkad av granflis, ett förnybart råmaterial som lagrar kol under hela produktens livslängd.
 5. Hunton Intello Plus ångbroms – används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Produkten passar till alla hus där man vill ha en mer förlåtande konstruktion som kan andas.
 6. 45×45 träregel från och 45 mm Hunton Nativo träfiberisolering.
 7. Fermacell fibergips, invändig skivbeklädnad som i ett lager ersätter osb/gips ide flesta förekommande konstruktioner. Skivan består av återvunnet papper, gips och vatten och är helt fri från lim och innehåller inga skadliga ämnen så som formaldehyd.

Invändiga ytskikt

Isolermaterial & Tätskikt