Panel

Visar 1–12 av 28 resultat

Panel är benämningen på träprodukter som används för att klä in vägg eller tak. Man kan sätta panel liggande, med brädorna i horisontell riktning, eller stående med brädorna lodrätt. Invändig och utvändig panel skiljer sig i tjocklek, fuktkvot, träslag och kvalitet. Panel för bruk inomhus är nedtokade till en fuktkvot som motsvarar inomhusmiljö. Utvändiga paneler håller i stället en fuktkvot som passar i utemiljö. Det kan också skilja på virkeskvalitet och träslag på invändiga och utvändiga paneler. Invändiga paneler är oftast från högkvalitativ furu medan ytterpanel oftast är i gran.