fbpx

Vi använder cookies. Läs mer på cookie policy.

Lerklining

Fördjupa dig i lerklining.

Lerklining för vindtätning och som underlag för målning

Beroende på tillgång på lera har man historiskt använt lerklining i kombination med timmerhus. Ofta både för att vindtäta timmerskarvarna men också för att klina/putsa hela väggar som underlag för målning eller tapetsering. Ett billigt och enkelt sätt att skaffa sig en vindtät boning.

Lerklining kan blandas på byggplatsen förutsatt att det finns lera att tillgå. Finns detta inte går det att köpa lermjöl och blanda själv eller också köpa färdig lerklining där du endast tillsätter vatten typ Claytec lerbruk 0-2 mm armerad eller lerbruk L1:2 0-3 mm armerad.

I äldre timmerhus ser man ofta spår av yxhugg på timmerväggarna. Detta gjordes för att lerkliningen enklare skulle få fästa mot timret. Vid renovering av äldre lerklinade väggar eller innan applicering av ny lerklining kan man också använda ex. 12×50 läkt eller liknande ribb. Denna spikas då diagonalt över väggen. Det går också bra att montera en stående vassmatta som stöd för lerkliningen direkt på timret.

En smart grej är att sätta ut alla utsalningar för fönster, dörrar, tak och golvlister och använda som riktmärken för att veta att man inte lägger på för tjockt eller tunt.

Överarbeta inte lerkliningen

En lerklinad vägg består i allmänhet av ett lite tjockare första grovputslager med mycket fibrer i, upp till 5 cm om så krävs. lerklingen skall innehålla mycket vatten och klinas/stryks på väggen. Det är viktigt att inte överarbeta lerkliningen vid applicering, det är då risk att vidhäftningen mot timret försämras. När grovputsen torkar kan krymsprickor uppkomma. Dessa fylls i med lerklining innan finputsen.

Traditionellt har vi sett lerkliningar där man använt kortare växtfibrer i blandningen men också blandningar helt utan fibrer. Vi brukar själva välja en färdigblandad produkt med lermjöl och fin sand 0-1 mm där enbart vatten tillsätts. Detta sista lager bör vara 2–5 mm tjockt. Det går att pigmentera puts för att bespara sig måleriarbetet, använda en färdigpigmenterad lerputs eller låta den vara helt naturfärgad.

Exempel på recept för lerklining på vägg

1 del lermjöl
3 delar mursand 0–4 mm
3 delar fibrer så som hackad halm 2–4 cm, hampaskävor, eller annat.
0,5 del färsk ko/hästgödsel. Inget måste men bruket blir mer elastiskt och smidigt att jobba med.
0,5–1 del vatten. Detta beror på vilken konsistens som önskas och vilken typ av fibrer som används.

Tillvägagångssätt

Se först till att timmerväggen är ren och dammfri. Montera sedan golvlister, taklister och smygar några cm utanför timmerväggen och använd dessa som riktmärken vid putsningen.

Applicera sedan ett grovputslager så tjockt att du har ca 5 mm kvar till finputsen. Innan grovputsen torkat är det bra att putsa in ett linnät som extra armering för väggen samt även som förstärkning vid inner, ytterhörn eller andra övergångar.

Fukta tidigare putslager och lägg på finputsen. Vänta nu tills ytan ”satt sig”, först då kan ytan bearbetas med en rivbräda, filtbräda eller stålbrätte.

När finputsen torkat kan du välja mellan att låta den vara naturligt obehandlad, målad med lerfärg, äggoljetempera eller tapetsera denna.

Tips! Arbeta inte runt leran för mycket på väggen eftersom vidhäftningen mot timret då blir sämre.