fbpx

Vi använder cookies. Läs mer på cookie policy.

Bygg med lera

Lera är ett helt naturligt byggmaterial

Vad är lera?

Lera är en finkornig jordart där över 15% av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. Partiklarna benämnes ler. Naturligt fet lerjord hittas i och omkring vattendrag och är vanligt förekommande i Skåne, på östgötaslätten och västgötaslätten.

Lera som byggmaterial

Att använda lera som byggmaterial är något man gjort i alla tider och i alla kulturer främst för att materialet är beständigt, förhållandevis billigt och lokalt. De förädlade byggmaterialen av lera vi främst stöter på idag är bla. murtegel och taktegelpannor.

Materialet är beständigt, lokalt och förhållandevis billigt

Naturligt inomhusklimat

Lerans förmåga att buffra fukt har visat sig ha en positiv effekt både på inomhusklimatet människors hälsa. Lerpartiklarna släpper inte ut några kemiska föroreningar i rumsluften utan binder istället dessa. Den tunga densiteten som byggs in med lera jämnar också ut temperaturfluktuationer vilket gör det ”svalt på sommaren och varmt på vintern”.