Beskrivning

  • Bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
  • Produkten och produktionen förorenar inte luften eller vattnet
  • Avger inga formaldehyder, isocyanater eller (H)CFC-gaser
  • Bra energibalans
  • Linfibret är en förnybar naturresurs, vars odling saktar ner drivhuseffekten, miljöbelastningen är låg

Monteringsfördelar

I vissa konstruktioner, som till exempel vindsbjälklag, är skivan enkel att hantera. Skydd för hud, ögon eller andning behövs inte vid installation eller annan hantering. Inget behov av obligatorisk ventilation vid installering.

Fysiska fördelar

Mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga. Linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus som orsakas av utetemperaturens omväxlingar.

Behaglig komfort. Den goda ”andningsförmågan” av fukten (sorptio-förmågan) finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara på isoleringens kringliggande konstruktioner.

Användningsområde

Värme- och ljudisolering av

  • Tak
  • Väggar
  • Bjälklag och golv

Användningstyp: W och WL enligt DIN 18165-1

Specifikationer

Rråvaror: Linfiber, textila bindefibrer och miljövänligt brandskyddsmedel

Miljövänligt brandskydds ämneshantering

Antändlighetsprov klassad EN-ISO 11925-2 och klass B2 tillverkat enligt DIN 4102-1 och Euroklass E enligt EN 13501-1

Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
Linisolering har en naturlig egen doft som kommer att minska med tiden

Mer information

Storlek

50X565X1170 mm 7.93 m² förp, 75X565X1170 mm 5.29 m² förp, 100X565X1170 mm 3.97 m² förp, 125X565X1170 mm 3.31 m² förp, 150X565X1170 mm 2.64 m² förp

Varumärke

Isolina anvisning för kapning
Isolina produktmått
Isolina produktblad

Linisolering skiva

Biologiskt nedbrytningsbar byggisolering av lin utan formaldehyder, isocyanater eller (H)CFC-gaser.

849,00 kr/förp

Nollställ
Artikelnr: 220005-P Kategori: