Lufthärdande kalkbruk

1 produkt

Våra lufthärdande kalkbruk CL90, Hammarkalk och Hyllingegårdens Kulekalkbruk härdar genom karbonatisering dvs underinverkan av luft och kan användas till de flesta typer av puts, mur och fogningsarbeten.