NHL Naturligt hydrauliskt kalkbruk

Visar alla 3 resultat

Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Produkterna delas in i olika strykeklasser och är därför lämpliga för olika ändamål.

Underlaget skall alltid förvattnas och kan slås på för hand eller med putsspruta. Bruket skall tillåtas torka långsamt och skyddas mot snabb uttorkning genom inteckning eller väderskydd. Det är viktigt att efterfukta i minst en vecka beroende på aktuell luftfuktighet.