fbpx

Vi använder cookies. Läs mer på cookie policy.

Bygg med lera

Lera är ett helt naturligt byggmaterial som passar att använda till byggnadsvård men också många moderna applikationer.

Vad är lera?

Lera är en finkornig jordart där över 15% av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. Partiklarna benämnes ler. Naturligt fet lerjord hittas i och omkring vattendrag och är vanligt förekommande i Skåne, på östgötaslätten och västgötaslätten.

Lera som byggmaterial

Att använda lera som byggmaterial är något man gjort i alla tider och i alla kulturer främst för att materialet är beständigt, förhållandevis billigt och lokalt. De förädlade byggmaterialen av lera vi främst stöter på idag är bla. murtegel och taktegelpannor.

Materialet är beständigt, lokalt och förhållandevis billigt

Naturligt inomhusklimat

Lerans förmåga att buffra fukt har visat sig ha en positiv effekt både på inomhusklimatet människors hälsa. Lerpartiklarna släpper inte ut några kemiska föroreningar i rumsluften utan binder istället dessa. Den tunga densiteten som byggs in med lera jämnar också ut temperaturfluktuationer vilket gör det ”svalt på sommaren och varmt på vintern”.

Traditionell lerklining

Beroende på tillgång på lera har man historiskt använt lerklining i kombination med timmerhus. Ofta både för att vindtäta timmerskarven men också för att klina/putsa hela väggar som underlag för målning eller tapetsering.

Att lerklina eller putsa vägg inomhus med lera är möjligt på många olika underlag. Om inte underlaget själv erbjuder tillräcklig vidhäftning för leran kan man montera upp en vassmatta eller putsnät som putsbärare och på så sätt är det möjligt att få en lerklinad vägg på de flesta underlag. Lär dig mer om lerklining och ta del av ett recept.

Gjutet lergolv

Lera lämpar sig fint att gjuta ett golv med. Du kan även dra värmeslingor i gjutningen. Detta är ett fint sätt att nyttja lerans fina ljuddämpande och termiska egenskaper. En bärkraftig grundläggning är viktig och både skumglasgrus och perlite fyller denna funktion. Lär dig mer om lergolv och ta del av recept och tillvägagångssätt.

Bygga med lerskivor

Ett enkelt, modernt och smart sätt att nyttja lerans fina egenskaper är att montera lerskivor på en träregelvägg eller i ett innertak som sedan finputsas. Resultatet är snabbt, slätt och naturligt.

Tillvägagångssätt

  1. Regla upp din vägg eller innertak med träreglar.
  2. Montera sedan lerskivorna i liggande förband med minst 25 cm förskjutning. Använd tillhörande skruv (lämplig för lerskivor) med skruvavstånd 30 cm på vägg och 20 cm i tak.
  3. Blanda till finputs och applicera denna över skivskarvarna med en tandspackel. Arbeta sedan ned glasfiberremsan i bruket och låt väggen torka.
  4. Fukta nu upp hela ytan och putsa ett lager finputs ca 3-5 mm tjockt. När ytan ”satt sig” kan den bearbetas med en rivbräda, filtbräda eller stålbrätte.
  5. Måla ytan med lerfärg eller äggoljetempera.

Tips. Du kapar enkelt skivorna med en sticksåg eller cirkelsåg.

Tänk på detta

Det går bra att blanda mindre satser med bruksblandare och visp men det är en stor fördel att blanda bruk till lerklining och lergolv i en planblandare/tvångsblandare. Paddlarna i denna rör sig horisontellt och hjälper då till att finfördela de armerande materialen i lerbruket. Bruket skall blandas väl i ca 20 minuter.

För grovputsning duger ett enkelt slipstål bra men när du kommer till finputsen har japanslevarna ett behagligt flex och lämnar en fin yta efter sig.

Finputsen kan också pigmenteras och du slipper då att måla väggen i efterhand.

Om du skall utföra putsarbeten i trähus glöm inte att armera alla väggvinklar och materialmöten med linnät eller glasfibernät för att förhindra sprickor uppkommer när huset rör sig.

Bygg med lera