Vi använder cookies. Läs mer på cookie policy.

Bygg med lera

Lera är ett helt naturligt byggmaterial som passar att använda till byggnadsvård men också många moderna applikationer.

Vad är lera?

Lera är en finkornig jordart där över 15% av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. Partiklarna benämnes ler. Naturligt fet lerjord hittas i och omkring vattendrag och är vanligt förekommande i Skåne, på östgötaslätten och västgötaslätten.

Lera som byggmaterial

Att använda lera som byggmaterial är något man gjort i alla tider och i alla kulturer främst för att materialet är beständigt, förhållandevis billigt och lokalt. De förädlade byggmaterialen av lera vi främst stöter på idag är bla. murtegel och taktegelpannor.

Materialet är beständigt, lokalt och förhållandevis billigt

Naturligt inomhusklimat

Lerans förmåga att buffra fukt har visat sig ha en positiv effekt både på inomhusklimatet människors hälsa. Lerpartiklarna släpper inte ut några kemiska föroreningar i rumsluften utan binder istället dessa. Den tunga densiteten som byggs in med lera jämnar också ut temperaturfluktuationer vilket gör det ”svalt på sommaren och varmt på vintern”.

Traditionell lerklining

Beroende på tillgång på lera har man historiskt använt lerklining i kombination med timmerhus. Ofta både för att vindtäta timmerskarven men också för att klina/putsa hela väggar som underlag för målning eller tapetsering.

Exempel på recept för lerklining på vägg

 • 1 del lermjöl.
 • 3 delar mursand 0–4 mm
 • 2 delar fibrer så som hackad halm 2–4 cm, hampaskävor, spån eller annat.
 • 0,5 del färsk ko/hästgödsel. Inget måste men bruket blir mer elastiskt och smidigt att jobba med.
 • 0,5–1 del vatten. Detta beror på vilken konsistens som önskas och vilken typ av fibrer som används.

Tillvägagångssätt

 1. Se först till att timmerväggen är ren och dammfri. Montera sedan golvlister, taklister och smygar några cm utanför timmerväggen och använd dessa som riktmärken vid putsningen.
 2. Applicera sedan ett grovputslager så tjockt att du har ca 5 mm kvar till finputsen. Innan grovputsen torkat är det bra att putsa in ett linnät som extra armering för väggen samt även som förstärkning vid inner, ytterhörn eller andra övergångar.
 3. Fukta tidigare putslager och lägg på finputsen. Vänta nu tills ytan ”satt sig”, först då kan ytan bearbetas med en rivbräda, filtbräda eller stålbrätte.
 4. När finputsen torkat kan du välja mellan att låta den vara naturligt obehandlad, målad med lerfärg, äggoljetempera eller tapetsera denna.

Tips. Arbeta inte runt leran för mycket på väggen eftersom vidhäftningen mot timret då blir sämre.

Gjutet lergolv

Ett utmärkt sätt att nyttja lerans fina ljuddämpande och termiska egenskaper är att i kombination med golvvärme utföra ett lergolv. En bärkraftig grundläggning är viktig och både skumglasgrus och perlite fyller denna funktion.

Exempel på recept för lergolv

 • 1 del lermjöl.
 • 3 delar mursand 0–4 mm
 • 2 delar fibrer så som hackad halm 2–4 cm, hampaskävor, spån eller annat.
 • 2 del färsk ko/hästgödsel.
 • 1 del vatten. Detta beror på vilken konsistens som önskas och vilken typ av fibrer som används.

Tillvägagångssätt

 1. Mät ut höjden för golvet med laser eller murarsnöre.
 2. Börja sedan lägga ut första lagret lera ca 6-7 cm tjockt och bädda in eventuell golvvärmeslag. Golvvärmen bör vara monterad på en armeringsmatta längst ned i konstruktionen.
 3. Låt detta skikt torka med god luftväxling i rummet i några veckor. (Om golvet spricker något spelar detta ingen roll då kommande lager fyller upp dessa.)
 4. Fukta grovlagret och påbörja det första av två finputslager ca 10 mm tjockt. Låt detta torka.
 5. Fukta första finputslagret och börja lägga ut det sista finputslagret ca 5 mm. När detta skikt ”satt sig” något är det möjligt att släta ut ytan med en mjukare japanslev för att bryta eventuella kanter och ojämnheter.
 6. Mätta det färdiga lergolvet i flera steg med rå kallpressad linolja av hög kvalitet. Efter oljebehandlingen är det även möjligt att måla golvet med äggoljetempera.

Tips. Använd laser för att hålla koll på höjderna, gör ett streck på skaftet av ditt slipstål så kan du kolla av höjderna löpande.

Bygga med lerskivor

Ett enkelt, modernt och smart sätt att nyttja lerans fina egenskaper är att montera lerskivor på en träregelvägg eller i ett innertak som sedan finputsas. Resultatet är snabbt, slätt och naturligt.

Tillvägagångssätt

 1. Regla upp din vägg eller innertak med träreglar.
 2. Montera sedan lerskivorna i liggande förband med minst 25 cm förskjutning. Använd tillhörande skruv (lämplig för lerskivor) med skruvavstånd 30 cm på vägg och 20 cm i tak.
 3. Blanda till finputs och applicera denna över skivskarvarna med en tandspackel. Arbeta sedan ned glasfiberremsan i bruket och låt väggen torka.
 4. Fukta nu upp hela ytan och putsa ett lager finputs ca 3-5 mm tjockt. När ytan ”satt sig” kan den bearbetas med en rivbräda, filtbräda eller stålbrätte.
 5. Måla ytan med lerfärg eller äggoljetempera.

Tips. Du kapar enkelt skivorna med en sticksåg eller cirkelsåg.

Tänk på detta

Det går bra att blanda mindre satser med bruksblandare och visp men det är en stor fördel att blanda bruk till lerklining och lergolv i en planblandare/tvångsblandare. Paddlarna i denna rör sig horisontellt och hjälper då till att finfördela de armerande materialen i lerbruket. Bruket skall blandas väl i ca 20 minuter.

För grovputsning duger ett enkelt slipstål bra men när du kommer till finputsen har japanslevarna ett behagligt flex och lämnar en fin yta efter sig.

Finputsen kan också pigmenteras och du slipper då att måla väggen i efterhand.

Om du skall utföra putsarbeten i trähus glöm inte att armera alla väggvinklar och materialmöten med linnät eller glasfibernät för att förhindra sprickor uppkommer när huset rör sig.

Bygg med lera